Etiquetes desplegables

Quan es disposa de poc espai i molt text a posar, l'etiqueta desplegable permet multiplicar l'espai per a l'etiquetatge i mostrar informació addicional.

L'etiqueta tipus llibre es composa d'una etiqueta base i una altra exterior sobreposada, enganxada per un extrem per tal d'unir les pàgines. Estirant des d'un dels extrems de l'etiqueta, s'accedeix a la informació interior.

La pàgina exterior és la que realment dona la imatge de l'etiqueta. Les pàgines interiors, a banda de l'efecte sorpresa obtingut, s'utilitzen per qualsevol informació addicional.

< Tornar a Impressió en bobina